Dijital Girişimcilik nereye?

Yaz öncesi dijital dünyaya ilişkin son dönemde meydana gelen birkaç önemli birkaç gelişme ve değerlendirmeleri…

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yaptıkları duyurularla kapanma kararı alan dijital girişimler Markafoni ve Bukoli’nın ardından, Türkiye pazarına birkaç yıl önce Mekanist.com’u satın alarak giren mekan rehberi Zomato da Türkiye’deki operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Peşpeşe gelen bu haberler, sektörün ve djital girişimcilerin morallerini bozsa da, birbirinden farklı iş modellerine sahip birkaç girişimin de aynı şekilde final yapması, ülkenin ekonomik konjonktürünün dijital girişimcilik ekosistemini de etkilediğinin sinyallerini vermesi açısından üzerinde kafa yorulması gereken bir olgu.

Kuşkusuz Markafoni’nin iş dinamiklerindeki bozulmalar ve rakiplerinden ilk zamanlarındaki kadar farklılaşamaması, Bukoli’nin iş planının daha uzunca bir süre yatırım yapılmasını gerektirmesi gibi önemli ve hatta belirleyici etkenler de var ama ardarda birkaç markadan birkaç gün içinde gelen bu olumsuz haberler, sektörde de soru işaretleri yaratmakta ve bu ekosistem içinde iş modeli sağlam ve kendi yağıyla kavrulabilen dijital girişimlerin de piyasa değerlerini olumsuz etkilemekte.

Oysa elimizde YemekSepeti.com ve Pozitron gibi daha önce yabancı sermaye tarafından yüksek bedeller ödenerek satın alınan örnekler, geleneksel kanadıyla birbirini etkin biçimde besleyen Morhipo gibi özgün entegrasyonlar ve hedefli müşteriye dayanan iş modeliyle oldukça önemli bir başarı yakalayan ve küresel pazara açılma hazırlığındaki SefaMerve.com gibi sürdürülebilirliği yakayan dijital başarı hikayeleri de var.

Kişisel olarak, yakın gelecekte ülkenin ekonomisini taşıma potansiyeli yüksek dijital girişimcilik ekosistemini söz konusu potansiyeli kaybetmemek ve bu olumsuz havadan kurtarmak için gerek devlet, gerekse sektör kanadında yaratıcı ve destekleyici canlandırma etkinlikleri yapılmasına ihtiyaç olduğu kanısındayım. Bu konuda bir araya gelip sorunların tartışılmasına, hep birlikte düşünerek ortaya konacak bir ortak akla ve en önemlisi herkesi bir araya getirecek içtenlikle döşeli bir ortak zemine ihtiyaç var.